Studenti českých univerzit a vysokých škol jsou podle výzkumu, který vedla agentura STEM/MARK společně s Vysokou školou podnikání a práva v Praze a Vysokou školou obchodní taktéž v Praze, poměrně spokojeni. Avšak je tu jedna věc, kterou by ocenili mnohem více, než tradiční teoretické hodiny v přeplněných a vydýchaných vysokoškolských či univerzitních přednáškových místnostech. Po čem volají a po čem touží?
přednáška ve škoe
Z výzkumu VŠPP a VŠO vyšlo najevo, že to je žádost o větší praktické nasazení apraktické využití času, který studenti tráví na univerzitních kampusech.

Studium vysokoškoláků je nečekaně spokojené
Momentálně na akademické půdě nejvyššího možného vzdělání v České republice studuje spokojeně, ochotně a pohodlně přibližně devět a půl z deseti vysokoškoláků, což je nečekaně vysoké procento.

Nepředpokládala se tak vysoká spokojenost, vzhledem k tomu, jak všichni tvrdí, že jde české vysoké školství od deseti k pěti a že poslední dobré školy byly za první republiky. Zdá se, že tato generace studentů si to nemyslí.
radost z promoce
Jaká je motivace studentů?
–          Touha po vzdělání
–          Možnost kurzů mimo obor zdarma (například jazykové)
–          Bezbřehá víra v lepší práci
–          Touha po vědecké činnosti
–          Touha po uplatnění při univerzitě (PhD., přednášení na univerzitě)

Co studentům chybí?
–          Uplatnění pro praxi
Praxe chybí právě té nespokojené části z průzkumu. Hlavně na státních školách, co se exaktních oborů týče, není možné najít praxi během školních let, nebo je nedostatečná. Bohužel praxe chybí pro nedostatečné finance, avšak právě to si zase studenti chválí – nemusí za studium platit. Ještě jedna věc je na státních školách lepší než na těch soukromých, a to kvalita přednášejících.

–          Zájem o technická studia
Pouze technická odvětví propojují teorii s praxí, avšak o techniku stále není nijak valný zájem.