Finanční nouze může přijít na každého z nás. Mnoho lidí se tento problém rozhodne řešit půjčkou. Získat ji však není ani zdaleka tak snadné, jak se může zdát, zvláště pokud váš měsíční příjem není největší, případně jej z nějakého důvodu nechcete sdělovat.

I zde však existují určité možnosti. Například lze dát do zástavy svůj dům, byt či pozemek. To však není tak jednoduché, neboť zástavní právo k nemovitosti Lightfinance.cz není samozřejmostí. Abychom toto mohli učinit, je potřeba splňovat hned několik podmínek.

dávání domu v zástavu

Tou hlavní je, že musíme být jediným výlučným vlastníkem dané nemovitosti. Nejenže tedy nemůžeme zastavit byt, kde žijeme v podnájmu, zároveň nemůže patřit více osobám. Pokud ano, je možné si od nich sehnat písemný souhlas, avšak to je poměrně složitý proces, který celou situaci ještě více komplikuje. Proto to rozhodně není preferovaná možnost.

Dalším požadavkem je, že zde nesmí být žádné břemeno, věcné či jiné. Nemůže tedy být zatížena dosud nesplacenou hypotékou, ani ve smlouvě nesmí být klauzule, že zde necháme bydlet daného člověka.

Také nesmí být předmětem vyvlastňovacího ani jiného řízení, ani nesmí být využívána k pronájmu, ať už jako bytové či nebytové prostory. To samozřejmě značně limituje možnosti, neboť v současné době je pronajímání domů či bytů velmi dobrým způsobem, jak si zvýšit příjem, zvláště vzhledem k probíhající bytové krizi.

graf vývoje cen nemovitostí

Co se hodnoty nemovitosti týče, tak ta musí být stejná či vyšší, než je půjčovaná částka. Samozřejmě, ceny nemovitostí se neustále mění, proto se bere ta, která byla znalcem odhadnuta při podávání žádosti o půjčku.

Je tedy vidět, že celý proces je mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo, a že mnoho domů či bytů v zástavu být dáno nemůže. A vzhledem k tomu, že, jak již bylo řečeno, do finančních problémů se může dostat, byť mnohdy ne vlastní vinou, každý z nás, je dobré si ověřit, jak jsme na tom. V budoucnu nám to totiž může pomoci.