Peníze – finance, kdo by nechtěl tento kouzelný papírek, či kousek kulatého kovu. Peníze a zisk této komodity, jsou právě tím hnacím motorem, které drtivou většinu lidí donutí každý den ráno vstát a leckdy s nechutí protrpět minimálně 8hodinovou směnu v zaměstnání. Ano máte pravdu, kolikrát ještě delší čas strávený výkonem činnosti, kterou byste mnohdy rádi strávili lepším způsobem.

Pravidelný příjem a finanční jistota je to, o co každý z nás tak urputně usiluje a leckdy se zdá že marně. Finanční trhy a celková situace je v dnešních dnech mírně řečeno nejistá a přidělává nám nejednu vrásku. Rostoucí ceny energií a pohonných hmot, rostoucí ceny potravin a služeb, rostoucí ceny doslova všeho. A jen málokterý zaměstnavatel si dovolí svým zaměstnancům kompenzovat přidáním na jejich mzdách.

peníze

Ale dokud máme příjem, je pořád ještě vyhráno. A finanční gramotnost se právě v těchto dnech začíná skloňovat čím dál častěji. Finanční gramotnost znamená porozumět svým financím a správně s nimi zacházet s ohledem na svou aktuální životní situaci. Definice je rozhodně složitější, ale pokud se zaměříme na chod průměrné domácnosti, je až s podivem, kolik lidí v dnešní době nechápe dva základní pojmy.

finanční gramotnost

Příjmy a výdaje je alfa a omega finanční jistoty. A jednoduchým způsobem si tyto dvě důležité položky zvládne spočítat opravdu každý. Kolik vydělám – příjmy a kolik utratím – výdaje jednoduchá rovnice, kterou se, ač s podivem, i v dnešní době bojí udělat hodně lidí. A přitom finanční přehled, který si tímto jednoduchým způsobem vytvoříme, nám jednoduše ukáže, kde se dá ještě alespoň část našich financí ušetřit. A pokud jsou výdeje daleko vyšší nežli příjmy, je doslova nutností situaci řešit. Přesto jsem narazil na hodně lidí, kteří se opravdu bojí a raději volí pro ně v tu chvíli jednodušší cestu, brát si půjčku na půjčku. Finanční instituce jásají, ale dluhová past pro tyto lidi je na světě.